Bài đăng

Gala Táo Văn hóa 2018 part 4/ Táo sinh viên Lào, đậm tình hữu ngh��� |namdaik

Du lịch Việt dưới góc nhìn của nữ sinh viên Nhật Bản |namdaik

Sửa lỗi Windows 7 | 8 | 10 không hiện ảnh, video thu nhỏ Thumbnail |namdaik

Chỉnh sửa video (Corel VideoStudio) - 14/22 Di chuyển, phóng to, xoay (Customize motion) |namdaik